Jönköping

Ny skateboardpark på gång i Jönköping

Det ser ut att bli en ny stor skateboardpark i Jönköping som även ska kunna användas för BMX-cykel och inlines. Det är fritidsförvaltningen som nu tänker begära pengar från kommunledningen inför nästa år för att bygga en sådan här park någonstans i kommunen.

Det är en privatperson som från början kom med förslaget och fick till nästan 600 namnunderskrifter för en sådan här skateboardpark, som fritidsnämnden nu väntas ställa sig positiv till. Sedan återstår att se om kommunledningen vill släppa till de här pengarna.