Jönköping

Misshandlade kvinnor kan få jourtelefon

Misshandlade kvinnor i Jönköpings kommun kan få en egen jourtelefon, en så kallad hotline, med ett nummer dit de kan ringa för att få hjälp.

Kommunen ska nu utreda ett samarbete med SOS Alarm för att inrätta den här linjen. Tanken är att kvinnor som utsatts för våld ska kunna ringa numret och direkt få veta vart de kan vända sig för hjälp.