Vårdkonflikten

Strejkviljan fortsatt hög

Strejken bland sjuksköterskorna fortsätter den här veckan också och strejkviljan är hög bland Vårdförbundets medlemmar även om patienter i viss mån drabbas. Det säger Kerstin Manfredsson, som är sjuksköterska på radiologiska kliniken i Värnamo.

När nu vårdstrejken pågått i en vecka kan man summera det hela med att det råder ett samlat lugn på båda fronter, hos de strejkande sjuksköterskorna och motparten Landstinget.

Mats Hoppe, som är personalchef på Landstinget, säger att även om patienter har fått vänta med operationer och provtagningar, så har ambitionen, att ingen patient skall komma till skada, fullföljts.

Hoppe säger vidare att konflikten närmast kan liknas vid ett kallt krig och inte ett hett krig, eftersom vissa frågor har kunnat lösas i samförstånd mellan parterna.

Ungefär samma inställning finns från Thomas Johansson, som är ordförande i Vårdförbundet i Jönköpings län.

Han säger att det inte har inträffat några situationer som bedöms som samhällsfarliga inom vårdområdet, men samtidigt har strejken satt tydliga spår i sjukvården genom inställda operationer bland annat.

Thomas Johansson känner vidare efter en veckas konflikt att varslet är så pass balanserat att allmänheten fortfarande är med vårdpersonalen.

En sammanställning som man just nu håller på med på landstinget visar att ungefär 285 operationer har ställts in den första veckan i Eksjö, Nässjö, Värnamo och Länssjukhuset Ryhov.

I Värnamo har 425 patienter avbokats från röntgen av ungefär planerade 760 undersökningar den första veckan och i Nässjö är det ungefär 100 avbokade till röntgen.

När det gäller primärvården så har man det jobbigt på vissa ställen. Så har ju t ex Nyheterna berättat om Gislaved, där man rekommenderar patienter att  söka sig till andra vårdcentraler.

I samband med Vårdförbundets kongress träffar man medlarna igen och hoppas då på att diskussioner kan komma igång.