Gränna

Sänkt fart i Gränna hamn

Det kan bli en fartbegränsning i Gränna hamn. Ett förslag från Jönköpings kommun är nu ute på remiss och enligt förslaget är det 4 knop som ska gälla inom hamnområdet.

På den senaste tiden har Gränna hamn fått allt fler snabbgående båtar, som framförs i höga farter, och det kan vara en säkerhetsrisk, enligt kommunen.

Visingsötrafiken skriver dock i ett remissvar att hastigheten måste vara 6 knop i den yttre hamnbassängen eftersom man behöver lite extra fart för att kunna manövrera rätt i hårt väder.