Värnamo

Samarbete mellan näringsliv och skolan

Credit projektet är ett utbyte och samarbete mellan näringsliv och skolan i Värnamo, som givit idéer till både samhällsplanering och till näringslivet och givit eleverna praktisk samhällskunskap. Idag var årets final.