Landstinget

Svårt genomföra framtida satsningar

Samtidigt som den totala kostnaden inom vården väntas öka när befolkningen blir allt äldre, så kommer skatteintäkterna minska och bidragen från staten till landstinget kommer inte att räcka för det ekonomiska tappet.

Om man tittar på den flerårsplan, som presenterades av politikerna landstingets hälso- och sjukvårdsutskott i Jönköping så sent som i fredags, så finns det satsningar som man vill göra, bland att inom rehab och primärvård.

Enligt den rapport om landstingets framtida ekonomiska förutsättningar, som presenterades av Sveriges kommuner och landsting i dag, så kommer skatteintäkterna till landstinget att mattas av samtidigt som kostnaderna för medicin kommer att öka de kommande åren.

Vården i Jönköpings län har det bra ekonomiskt, om man tittar på andra landsting i landet. Förra året gick landstinget med ett överskott på 356 miljoner kronor.

Så speciellt orolig i jämförelse med sina kollegor är inte Stefan Schoultz.