LÄNET

Stor brist på fästingvaccin

Flera vaccinationsmottagningar står nu helt utan vaccination mot sjukdomen TBE som orsakar svår hjärnhinneinflamation på den som drabbas.

Det är många patienter som står på kö, berättar Agneta Carlholt, sjuksköterska på en vaccinationsmottagning i Jönköping.

TBE, fästingburen encefalit överförs till människan genom fästingbett och kan ge en svår infektion i hjärnan, hjärnhinneinflamation.

Regnet som föll i somras gjorde att många av de små blodsugande spindeldjuren gick i dvala. Det tillsammans med den milda vintern och den varma våren har gjort att antalet fästingar ute i buskar och högre gräs är stort.

- Det är fler och fler som väljer att ta vaccin mot TBE, berättar Agneta Carholt, sjuksköterska på vaccinationsmottagning i Jönköping.

Men risken att du smittas är liten, varje år insjuknar mellan 100 till 150 personer. Landstinget rekommenderar ändå vaccination om du bor i, eller om du ska vistas i, riskområdena som finns längs ostkusten. Men TBE-smitta har också påträffats omkring Vättern.

Jimmy Karlsson

jimmy.karlsson@sr.se