LÄNET

E-recept även till husdjur

Jordbruksverkets 350 distriktsveterinärer kommer snart kunna utfärda elektroniska recept till djurägare, på samma sätt som läkare gör till människor.

Djurägaren får själv välja om man vill hämta läkemedlet på apotek eller få det levererat.