Gnosjö

Gnosjöpolitiker föreslår övergångsregel

”Frys” alla utvisningar med omedelbar verkan för alla som har fast jobb minst ett år framåt. Det föreslår nu företrädare från samtliga politiska partierna i Gnosjö till migrationsminister Tobias Billström.

Pakistaniern Griffen Barkat har fast jobb sen fyra år tillbaks på en industri i Gnosjö, bostad, och är självförsörjande.

Men det finns ett utvisningsbeslut och troligen kommer Griffin att utvisas innan de nya reglerna om arbetskraftsinvandring träder ikraft den 15 december i år.

Det här reagerar nu Gnosjöpolitikerna på, och de förslår nu att migrationsminsiter Tobias Billström inför en övergångsregel som innebär att den nya lagen om arbetskraftsinvandring som som ska börja gälla i december ska börja gälla reda nu.

Det skulle innebära att den nya lagen om arbetskraftsinvandring ska gälla för dem som nu utvisas, men som om ca ett halvår skulle ha haft rätt att stanna.

Politikerna skriver i sitt brev till migrationsminsitren att en övergångsregel skulle underlätta för både Gnosjö kommun och andra kommuner och företag som skulle få behålla arbetare som redan är integrerade i det svenska samhället och samtidigt bespara kostsam rekrytering av arbetskraft.