Värnamo

Hets mot folkgrupp på skola

En eller flera personer har klistrat upp dekaler med nazistiskt budskap på Gröndalsskolan i Värnamo, samt sprejat liknande budskap vid lasarettet i Värnamo.

Polisen tror att personerna har kopplingar till Nationalsocialistisk front. Det har tidigare funnits sådana grupperingar i Värnamotrakten.

Händelserna är rubricerade som hets mot folkgrupp.