SR:s granskning

Försvaret ser över sjukvårdslöner

Nu ser försvaret över ersättningen till sjukvårdspersonal i insatsstyrkan Nordic Battlegroup. Bakgrunden är Sveriges Radios granskning, som visar att sjukvårdspersonalen kan få ut dubbla löner.

Det är anställningsavtalen med försvaret som gör det möjligt för personal att få ut lön från försvaret och landstinget samtidigt, något som också inträffat i flera fall.

-Men det var inte avsikten, säger Lennart Hammarstrand, major på försvarsmedicinskt centrum i Göteborg.

-Det finns alltid de som missbrukar de system som finns, säger han.

Men ni har ju byggt systemet, vilket är ert ansvar?

-Vi har pekat på hur vi anser att man ska hantera det hela. Men om någon väljer en annan lösning är det beklagligt, säger Lennart Hammarstrand.

Nära 80 läkare, sjuksköterskor, veterinärer och tandläkare över hela Sverige kan helt lagligt plocka ut lön både från försvaret och landstinget eller någon annan vårdgivare.
Vårdpersonalen är i de flesta fall tjänstledig, men med full lön från försvaret, eftersom Nordic Battlegroup inte fått några utlandsuppdrag. Och för att ändå hålla sig uppdaterad medicinskt går sjukvårdspersonalen tillbaka till sin civila arbetsgivare.
Hittills har minst tre läkare och en sjuksköterska fått ut dubbla löner visar Sveriges Radios granskning i åtta län. En av dem är läkaren Tomas Arvidsson från Nässjö.

Han fick sluta hos landstinget, men arbetar nu istället som hyrläkare och tjänar ännu mer på sina dubbla löner.

Det här är något som kritiserats hårt från ledmöter i försvarsutskottet, till exempel vänsterpartisten Alice Åström från Vaggeryd som är kritisk till hur försvaret hanterar det sina pengar.

-Det här visar vilka stora problem försvaret har med ekonomin. Å ena sidan har man ingen koll alls på att det finns dubbla löner, å andra sidan pratar man om att lägga ner viktiga regementen, säger Alice Åström.

En läkare kan med dubbla löner få ut över 120 000 kronor i månaden visar våra beräkningar. Detta  är helt lagligt och fullt möjligt med de avtal som försvaret skrivit.
Men försvaret tänker trots uppgifterna, inte göra någon kontroll av sina anställda, för att se om det är fler som får dubbla löner.

Samtidigt som försvaret betalar full lön till tjänstlediga, måste nu även Nordic Battlegroup spara och tjänstgöringen har förkortats.

Men inför nästa nordiska insatsstyrka som ska börja utbildas 2010, ska försvaret se över löneavtalen, säger Lennart Hammarstrand.

-Vi får ta till oss det här och tänka på det inför nästa battlegroup som ska ut.

Peter Jernberg

peter.jernberg@sr.se