Gnosjö

Största fastighetsaffären någonsin

Bostadsområdet Furuhall i Gnosjö säljs för 15 miljoner kronor, och därmed är den största fastighetsaffären någonsin i Gnosjö ett faktum. Över 200 lägenheter säljs.

Furuhallsområdet utgör 25 procent av det kommunala fastighetsbolagets lägenhetsbestånd. 

Gnosjö kommun vill inte skjuta till mer pengar eftersom de bara under de senaste åren skjutit till nästan 12 miljoner.

Furuhall byggdes under miljonprogrammet i slutet av 60 och början av 70-talet och har samma arkitekt som Råslätt.

Anledningen till försäljningen är att det finns ett stort renoveringsbehov på 50 miljoner kr de närmaste fem åren, pengar som inte kommunala bolaget Järnbäraren har.

Gnosjö kommun som ägare vill inte skjuta till mer pengar eftersom de bara under de senaste åren fått betala nästan 12 miljoner för att täcka bostadsbolagets underskott.

Köpare är Peter Larsson, som äger hyresfastigheter i Helsingborg. Köpesumman: 15 miljoner till bostadsbolaget och sen får kommunen skjuta till nästan 4,5 miljon ytterligare bara för att lösa lånen för fastigheterna.