Mullsjö

Förbättrade rutiner efter kritik

Hanteringen av anmälningar av barn som far illa fungerar numera bra i Mullsjö kommun.

För drygt ett år sedan fick kommunen kritik från länsstyrelsen för att barn i behov av insatser från samhället inte blev utredda.

Men nu har kommunen förbättrat rutiner, och genomfört vissa organisationsförändringar och vid Länsstyrelsens senaste tillsyn i mars så hade beslut om utredning för barn tagits inom två veckor. Därmed avslutar länsstyrelsen sin granskning av Mullsjö kommun.