Landstinget

Socialministern delade ut Guldskalpell

På förmiddagen delades priset årets guldskalpell ut på länssjukhuset Ryhov. Det landsomfattande priset är instiftat av tidskriften Dagens Medicin. Och tanken är att nya arbetssätt som kan göra sjukvården bättre ska lyftas fram och primeras.

I år gick priset till två personer i Jönköpings läns landsting.

Britt-Louise Sunesson, är vårdcontroler inom Jönköpings sjukvårdsområde var en av de två landstingsmedarbetare, som tog emot priset idag.

Idag delade socialminister och Bankerydsbon Göran Hägglund ut pris till årets nytänkare inom svensk sjukvård. Och de två landstingsmedarebetarna får priset för att de förhindrar onödig vård av äldre.

Tidigare kunde äldre patienter ligga inne på sjukhus för operation och i samband med det bli undernärda eller få liggsår. Och patienterna var då tvungna att ligga kvar en längre tid för att bli bättre.

Men i och med nya arbetssätt, som bland annat går ut på att man tar reda på vilka patienter som löper större risk att bli till exempel undernärda, så sätter man in åtgärder tidigt. Och patienterna kan därför gå hem direkt efter en operation och man sparar in en hel del resurser och onödigt lidande.