gränna/tenhult

Klartecken för sporthallsbyggen

Som väntat fick i dag fick de nya sporthallarna i Tenhult och Gränna klartecken av politikerna i kommunstyrelsen i Jönköping.

Trots att byggnationerna fördyrats med 5,3 miljoner, delvis på grund av ökade byggkostnader, tycker politikerna att nya sporthallar i Gränna och Tenhult är så viktiga att de ändå bör byggas.