Jönköping

Sofia klarar inte jämställdhetskrav

Sofia församling i Jönköping tillhör en av de församlingar inom Svenska kyrkan som inte lever upp till lagens krav när det gäller jämställdhet.

Det visar Jämställdhetsombudsmannens, Jämo:s, granskning av just jämställdheten inom Svenska Kyrkan.

Sofia församling fick komplettera sin jämställdhetsplan flera gånger innan Jämo godkände den. Bland annat hade församlingen ojämställda löner.

Växjö stift var annars en av de bättre arbetsgivarna av de 13 granskade stiften.

De flesta fick kritik för brister, när det gäller att förebygga trakasserier, på grund av kön och sexuella trakasserier och arbetet för jämställda löner.