Sophantering kan vara brott mot lagen

Flera kommuner i länet kan ha brutit mot lagen och dessutom betalat för mycket när dom lagt ut sophanteringen på andra bolag. Det befarar i alla fall Konkurrensverket som nu ska göra en granskning.

Både Tranås och Jönköpings kommun har inte gjort någon upphandling och kan därmed ha brutit mot lagen om offentlig upphandling.

Det här kan innebära att skattepengar rullat iväg i onödan, det säger Anders Svenson, jurist på Konkurrensverket

Sverige och svenska företag och myndigheter är skyldiga att följa EG-direktivet som säger att varor och tjänster över knappt 2 miljoner kronor ska upphandlas på den öppna marknaden.

Det här ska öppna upp för konkurrens inom unionen, men också se till att kommuner och landsting får mesta möjliga för skattepengarna och inte betalar för mycket.

Det kan ha inträffat på flera håll i länet när kommunerna lagt ut sophanteringen på andra bolag.

Tranås gav det till ett energiverk i Linköping utan att annonsera ut det och Jönköping gav uppdraget till sitt eget energibolag.

Kristdemokraten Anders Hulusjö är ordförande i tekniska nämnden i Jönköping och säger att man just nu tittar på det här internt, och han är beredd att riva upp avtalet om det visar sig vara fel

EU-kommissionen har särskilt tittat på den svenska avfallsmarknaden och sett att här finns brister och nu måste Sverige visa att man agerar för att inte bli stämda i EG-domstolen. Därför ska nu konkurrensverket göra en kontroll med enkäter till landets kommuner. Jönköping ska få svara på varför man inte upphandlat och även Tranås kan tvingas riva upp sitt avtal.

Men samtidigt finns inga straff att döma ut till de kommuner som sköter sig.

Konkurrensverket har inga sanktioner