Sävsjö/Värnamo

Miljoner ska bromsa växthusgaser

Sävsjö och Värnamo är de två kommuner i länet som får miljoner i bidrag av Naturvårdsverket för att bromsa utsläppen av växthusgaser.

Tillsammans får de två kommunerna nästan 48 miljoner kronor.

I år är sista året som de så kallade Klimpbidragen delas ut.

I Värnamo kommer en stor del av pengarna gå till Värnamo Energis utbyggnad av miljövänlig fjärrvärme.
I övrigt ska bidragen i de båda kommunerna läggas på bland annat biogas, miljögodkända biobränsleanläggningar och fjärrvärme.

Klimatinvesteringsprogram, Klimp, är ett statligt stöd till kommuner och andra lokala aktörer, som genomför långsiktiga investeringar för att minska växthuseffekten.