vetlanda

Oro efter nedläggningsbeslut

Två äldreboenden i Vetlanda kommun ska läggas ner, för att istället bli seniorboenden.

Det handlar om äldreboende Mogärde, i centrala Vetlanda, och Dalbo äldreboende i Ramkvilla som läggs ner.

Många av de som bor i äldreboendena är för dåliga för att klara sig i ett seniorboende och nu fruktar anhöriga och personal att de tvingas flytta till andra delar av kommunen, skiver Vetlanda-Posten.

Det är vård- och omsorgsnämnden i Vetlanda som tagit beslutet om förändringarna.