gränna

Vättervy blev plåtvy för Ove

Ove Edlund i södra Jorstorp utanför Gränna har fått sin vätterutsikt förstörd och sitt hem ordentligt nedvärderat sedan kommunen beviljat bygglov till en stor, svart, lagerlokal i plåt som byggts brevid hans hus.

- Som vi står här nu så ser vi en sju och en halv meter hög plåtvägg säger Ove Edlund, som konstaterar att hans tidare vättervy bytts mot en plåtvy.

Ove Edlund har bott i sitt hus utanför Gränna i över 30 år. En villa med altan, trädgård och en ytterligare fastighetstomt, en gräsmatta där hans vän brukade campa på somrarna. Men byggnationen på granntomten har gjort att värdet på hans ägor har minskat.

- Det är en 50-procentig värdeminskning, minst. Fastigheten vi har närmast är totalt värdelös, den är inget värd längre säger Ove.

Kommunens beviljande av bygglovet har nu överklagats till Länsrätten. Ove Edlund hävdar att det är omöjligt att den stora, svarta, lagerlokalen han ofrivilligt fått som granne följer plan- och bygglagen.  Den säger att bebyggelse ska vara lämplig i landskapsbilden. Men Ove får inte medhåll från Arne Fougelberg, som är bygglovsingenjör på Jönköpings kommun. Han hänvisar till den detaljplan som det beslutades om för över tjugo år sedan.

- Det finns en detaljplan för området från 1986, den ska följas eller ändras.

Men Ove Edlunds förtroende för kommunen är förbrukat.

- Det har varit väldigt jobbigt. Det har tagit ett helt år för mig, det har förstört hela min tillvaro säger Ove Edlund.

Jimmy Karlsson
jimmy.karlsson@sr.se