Jönköping

Jönköpingsskola på export till Abu Dhabi

Skolföretaget Ultra Education från Jönköping ska starta en friskola i Förenade arabemiratets huvudstad Abu Dhabi.

Det är Abu Dhabis utbildningsministerium som erbjudit Ultra att starta skola under 2009. Starten är en del i ett större projekt för att förändra skolväsendet i regionen samt öppna upp för ett system som liknar det svenska friskolesystemet.