uppvärmning

Oljepannorna slängs ut i länet

2 600 fastigheter i länet har fått oljan utbytt till andra värmekällor sedan 2006. Det har skett som ett led i att få länets fastighetsägare att välja bort oljan som värmekälla.

För drygt två år sedan inrättades ett stöd till de fastighetsägare som ville byta värmekälla i sina fastigheter.

I Jönköpings län har det sedan 2006 betalats ut mer än 30 miljoner kronor i statsbidrag förändamålet.

Avsikten var att stödet skulle finnas till 2010, men pengarna tog slut redan 1 mars 2007.

- Tyvärr var det 350 ansökningar som blev utan pengar, men de stigande oljepriserna gör det ändå lönsamt att byta bort oljan som värmekälla säger Elna Helgesson på Länsstyrelsen.