Anknytningen till mamma viktig för den nyfödde

Om en mamma blir deprimerad efter en förlossning kan barnet få skador för livet.

Den första anknytningen till mamman påverkar nämligen hur barnet kommer att fungera socialt, berättar Ulla Rydå, barn- och ungdomspsykiater på Länssjukhuset Ryhov i Jönköping.

Kan man ge dom här mammorna hjälp tidigt undviker man många framtida problem.

Störs den tidiga anknytningen kan barn också få problem med inlärning i framför allt matematik, barnet kan bli utåtagerande och oroligt, och det finns också studier som visar att dom här barnen söker sjukvård i större utsträckning en snittet, säger Ulla Rydå.

Och hon menar att det är viktigt att hitta dom mammor som drabbas av depressioner efter förlossningen, framför allt för barnets skull. En mamma kan ta sig igenom en depression i vuxen ålder med rätt hjälp, men barnet påverkas hela livet, säger Ulla Rydå.

Ungefär tio procent av nyblivna mammor drabbas av en depression, mer eller mindre allvarlig. Och det finns bra metoder idag för att hitta dom, säger Ulla Rydå.

Men även pappor kan drabbas av depressioner när ett barn föds, visar nya studier.