Brist på ekologiskt utsäde för potatis

Efter 17 år saknas ännu tillräckligt med eko-utsäde för KRAV odlad potatis.

Den som köper KRAV-odlad potatis i någon av länets affärer kan inte vara säker att odlingskedjan verkligen är ekologisk fullt ut. Utsädespotatisen kan nämligen vara konventionellt odlad eftersom det är brist på ekologiskt odlad sättpotatis.

Men Kjell Sjödahl Svensson som arbetar med regelfrågor på KRAV tror inte att det påverkar trovärdigheten hos konsumenterna.

Det välkända KRAV-märket står bl.a. för att inga kemiska bekämpningsmedel eller någon konstgödsel använts vid odlingen.

1991 slog KRAV fast att bara ekologiskt odlat utsäde för potatis skulle användas, nåt som alltså inte kunnat förverkligas på 17 år.

Att låta bli att odla ekologiskt bara för att saknas ekologiskt utsäde är ett mycket sämre alternativ enligt Kjell Sjödahl Svensson.

Roger Bergvik SR Kronoberg
roger.bergvik@sr.se