200 träd i Lyckås-allén ska fällas

Nu är det fritt fram att fälla över 200 träd längs Lyckåsallén mellan Kaxholmen och Skärstad i Jönköpings kommun.
Trots protester ger länsstyrelsen nu klartecken till Vägverkets planerade avverkning, med några få undantag. Tillståndet att avverka är kopplat till krav på att plantera nya träd i allén. Dessutom vill länsstyrelsen att Vägverket skall filma allén innan den avverkas - och använda en del av de gamla stockarna i kommunala naturreservat för att gynna insekter, mossor och lavar. Vägverket vill avverka träden eftersom de kan utgöra en fara för trafiken.