arbetsförmedlingen

Af-anställd misstänkt för tjänstefel

En anställd på ett av arbetsförmedlingens kontor i Jönköpingsområdet har polisanmälts av en privatperson.

Polisen vill inte släppa så mycket uppgifter om det här ärendet, men det handlar om hur vissa handlingar fyllts i i samband med ett ärende. Polisen vill inte säga om den anställde kunnat få ut några pengar på detta.

Polisen ska nu utreda om den anställde vid arbetsförmedlingen gjort sig skyldig till tjänstefel.