jönköping

Hastighet vid skolor kan sänkas

Trafiksäkerheten vid skolorna i Jönköpings kommun ses nu över. Det kan bli både sänkta hastigheter och säkrare vägar.

Hastigheter och trafiksäkerhet förbi skolor är något som engagerar många. Det är mycket vanligt med krav på sänkta hastigheter förbi skolor, men ofta får dom kraven avslag.

Men nu kan en förändring vara på gång i Jönköpings kommun. Politikerna vill nu se över hastigheterna vid samtliga skolor, efter ett beslut i kommunstyrelsen.

- Det här engagerar många oerhört och därför ger vi stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att fördjupa arbetet med detta och även ta hjälp av den nya lagstiftningen med nya hastighetsgränser, säger Ann-Mari Nilsson (c), kommunalråd i Jönköping.

Vägverket har gjort det möjligt för kommuner att använda de nya hastighetsgränserna 20, 40 och 60 i städer, något som nu kan bli aktuellt i Jönköping.

Ann-Marie Nilsson säger också att man tagit till sig nya forskarrön när det gäller fartens betydelse för trafiksäkerheten.

- Vi har haft som policy att det är inte bara hastighet som är avgörande, men nu tycker jag vi får nya signaler genom olika experter och då är det vitkigt att ta till sig den kunskapen. Barnen måste känna sig trygga och föräldrarna måste känna sig trygga när barnen går till och från skolan, säger Ann-Mari Nilsson.

Peter Jernberg
peter.jernberg@sr.se