landsbro

Fortsatt kamp för hotad tandvård

Kommundelsrådet i Landsbro fortsätter sin kamp för folktandvårdskliniken i Landsbro.

Den är nedläggningshotad precis som ett antal andra mindre kliniker i länet, och nu bjuds landstingspolitiker från Vetlanda kommun in till ett offentligt möte måndagen den 26 maj av kommundelsrådet i Landsbro.

Också kommunledningen är inbjuden, för att stötta kommundelsrådet i deras kamp, och avsikten med mötet är att ge och få information om folktandvårdskliniken.