LÄNET

Låg risk åka fast för bullrande fordon

Polisen har mycket små möjligheter att mäta buller, eftersom den utrustning som köptes in för flera år sedan först blev liggande oanvänd och sedan helt enkelt lagts på hyllan.

Bullrande motorcyklar och bilar hör till vardagen, framför allt så här års när sommaren kommer, och många får sin nattsömn störd.

Att bullra för mycket är ett lagbrott. 1999 köptes också bullermätare in till landets polismyndigheter, runt 20 stycken.

Mätarna hamnade i polisens förråd, eftersom man aldrig lyckades få fram föreskrifter på hur mätaren skulle användas och nu har man alltså helt skrotat apparaterna.

Även om brottet är lågprioriterat håller Göran Bäckström inte med om att det betyder att det är fritt fram att bullra så mycket man vill med sin motorcykel.

- Det finns andra möjligheter, med öron och ögon så vissa möjligheter att kontrollera det här finns fortfarande, säger Göran Bäckström.

20 polismyndigheter fick minst en apparat var för att mäta buller, och varje apparat kostade 100.000 kronor. Minst två miljoner, alltså, som nu mer eller mindre kastats i sjön.