Näringsliv

Satsning på familjeföretagens kvinnor

Bland länets familjeföretag så är det få kvinnor som innehar toppositioner. Det här vill Internationella Handelshögskolan, IHH, i Jönköping ändra på genom att anordna ett utvecklingsprogram för 45 kvinnor från olika branscher i Jönköpings län.

Idag är inte ens fem procent av huvudägarna i länets privatägda företag kvinnor och färre än tio procent av företagens vd:ar är kvinnor. Men med ett program med bland annat workshops och rådgivningsträffar hoppas IHH kunna inspirera länets kvinnor.

Att satsningen kommer just nu beror till stor del på att IHH:s egna studier visar att många av länets företag kommer att skifta ägare och ledare inom de närmsta tio åren.