Trafik

Ny utrustning ska mäta buller i trafiken

Polisen ska få ny utrustning för att mäta buller från till exempel motorcyklar, men det kan dröja.

I Nyheterna i morse berättade vi att bullermätarna som köptes in till polisen för snart tio år sedan nu har skrotats helt efter att av olika skäl ha legat oanvända. Det betyder att polisen har svårt att bötfälla bullrande trafikanter.

Men det finns planer på ny utrustning, säger Bengt Svensson, kommissarie och trafikhandläggare på rikspolisstyrelsen:
– De fick stryka på foten i år, till förmån för andra satsningar, men kanske finns det med i nästa års budget.

Bengt Svensson poängterar också att trafikpoliser redan idag kan stoppa bullrande motorcyklister och skriva förelägganden om att de måste kontrollbesiktigas.