Rättsväsendet

Tuff arbetssituation oroar åklagare

Riksåklagaren Anders Perklev går nu till regeringen och kräver 59 miljoner kronor för att hantera krisen inom åklagarväsendet. Handläggningstiderna ökar samtidigt som polisanmälningarna blir allt fler. Och i Jönköping finns en oro inför framtiden.

I Jönköpings län har åklagarna än så länge en fungerande arbetsituation och tillräckligt med personal, men det finns alltså en oro inför arbetsbelastningen i framtiden. Det säger Klas Lorefors som är kammaråklagare vid Åklagarkammaren i Jönköping.
– Det finns en viss oro över vad som händer om personer slutar eller blir sjukskrivna.

Den hårda belastningen innebär prioriteringar.
– Vi har fårr tydliga direktiv om att ta frihetsberövade, ungdomsärenden och brott mot personer under 18 år i första år.