Hyresgäster kräver bostadsförmedling

Hyresgästföreningen i Vätterbygden kräver nu att Jönköpings kommun inrättar en verklig bostadsförmedling.
Sedan i höstas finns en kommunal bostadsinformation, men enligt föreningen räcker den inte för att hjälpa alla som söker bostad. Hyresgästföreningen föreslår också att Jönköpings kommun tillsätter en arbetsgrupp med uppgift att hitta lösningar så att nyproduktion av hyreslägenheter kommer igång. I gruppen skulle representanter för kommunen, fastighetsägarna och hyresgästerna ingå.