Risk för vanvård i Nässjö

Flera äldreomsorgschefer i Nässjö har fått sluta sin tjänst på grund av överansträngning. Görs inget åt situationen så riskerar de äldre att drabbas av felbehandlingar, säger Bo Samuelsson, socialchef i Nässjö.
Det finns sex områdeschefer inom äldreomsorgen i dag med över 100 anställda var under sig. Två har under senaste tiden fått sluta eftersom de bränt ut sig och personal klagar på att de intefår kontakt med sina arbetsledare. Det här kan på sikt få konsekvenser för de äldre, menar Bo Samuelsson, med risk för felbehandlingar och Lex sarahanmälningar, skriver han i en utredning till omsorgsnämnden. Efter påstötningar finns nu ett förslag som politikerna väntas godkänna att anställda ytterligare två områdeschefer i äldreomsorgen, men det är inte tillräckligt menar socialchef Bo Samuelsson.