Bra historia på HLK

Väl godkänt blev betyget för historieundervisningen på Högskolan för Lärande och kommunikation, HLK, i Jönköping. Varje år granskar Högskoleverket hur undervisningen fungerar i ett visst ämne på högskolor och universitet runt om i landet. Förra året var det undervisningen i historia som sattes under luppen. För HLK i Jönköping blev alltså resultatet väl godkänt. Enligt Högskoleverket har de bland annat en bra nivå på undervisningen, bra sammansatta kurser och kompenenta lärare.
Det här är ett omdöme som enligt Hans Albin Larsson, professor i historia på HLK, kan göra det lättare att få studenter och lärare att välja just Jönköping. Men riktigt allt är inte bra. Verket anmärker bland annat på att det internationella utbytet kunde vara bättre och att det är en sned könsfördelning bland de undervisande lärarna.