Drastisk förändring för akademisk forskning

Den akademiska forskningen har gått igenom drastiska förändringar de senaste tjugo åren. Förr finansierades forskningen av skattepengar, idag är det näringslivet som betalar.
Mer än hälften av den svenska forskningen betalas av näringslivet och privata forskningsstiftelser idag. På högskolan i Jönköping så finansieras hela 65 procent av forskningen av privata intressen. Jönköping är tillsammans med Chalmers i Göteborg det lärosäte som mest har öppnat för privata pengar. Att forskningen står fri och obunden är ytterst viktigt, säger Claes Wahlbin, men en ökad privat finansiering av forskningen kan också vara problematisk. -Det finns inskrivet i lagar och förordningar ett intresse av att universitets- och högskoleforskare kommersialiserar sina resultat och uppträder som experter och konsulter i olika sammanhang. Där får vi försöka hitta en balans mellan de olika systemen, som ibland kolliderar säger Claes Wahlbin.