Vindkraftpark i Jönköping?

Centerpartiet i Jönköping vill att kommunen ska anlägga en vindkraftpark i Jönköping. Det är Bengt von Strokirch och Johanna Gustafsson som i en motion till kommunfullmäktige föreslår att man också tittar på andra områden än Visingsö, där det idag finns flera vindkraftverk, när det gäller framtidens vindkraft i kommunen.