Förgiftad mark i Ormaryd

Mycket höga halter av arsenik har uppmätts på stationsområdet i Ormaryd, utanför Nässjö.
Marken har varit förgiftad sedan 1940-talet när impregnering av trästolpar gjordes där, men först nu står det klart hur höga halter av arsenik som finns kvar i marken. Nu ska miljö- och byggnämnden i Nässjö begära pengar från Naturvårdsverket för att sanera området i Ormaryd. Det här skriver Smålands-tidningen.