Mer saft till patienter med vätskebrist

Många akutpatienter riskerar att drabbas av vätskebrist i väntan på läkare. Det framgår av en studie vid länsjukhuset Ryhov i Jönköping.
Enligt Annelie Larsson, en av sjuksköterskorna som drivit projektet glöms vätskan ofta bort bland alla andra arbetsuppgifter i en pressad situation, och man har därför nu utbildat personalen och med enkla medel som vätskevagn i korridoren försökt få patienterna att dricka mer.