Hela vägen döps om till 26:an

I framtiden kommer hela vägsystemet mellan Halmstad och Mora att kallas riksväg 26.
De gamla benämningarna riksväg 48 och 64 på vissa sträckor försvinner och 26:an, som här i länet också kallas Nissastigen, kommer då att sträcka sig från Halmstad över Jönköping, Skövde, Mariestad, Kristinehamn och Filipstad till Mora. Nummerändringen träder ikraft 1 oktober.