Röse på Vätterns botten kan vara bronsåldersgrav

Länsmuseet vill nu börja en undersökning av ett troligt röse i Huskvarnaviken i Vättern.
Röset ligger ungefär 400 meter från den nuvarande stranden. Det är nästan 20 meter i diameter och höjer sig ungefär två meter över botten. Det upptäcktes i början av 80-talet av hembygdsforskaren Harry Bergenblad i Huskvarna. Röset kan vara en grav från bronsåldern, eller möjligtvis någon form av försvarsanläggning eller offerplats, som genom Vätterns höjning kommit att hamna under vatten. Länsmuseet vill nu tillsammans med marinarkeologer från Södertörns högskola göra en provundersökning för att försöka fastställa vilken funktion röset haft.