Älgjakt giltigt skäl för att lämna barn på dagis

Föräldrar till barn som går i förskolan i Aneby ska få lämna sina barn på dagis även när de jagar älg eller köper julklappar. Det förslår utbildningsutskottet i Aneby kommun.
I de flesta kommuner är det praxis att barnen är lediga när föräldrarna är det, men i Aneby hade man andra regler innan maxtaxan infördes. Ingalill Fransson som är ordförande i utbildningsutskottet säger till Nyheterna att det här är ett förslag för att kompensera föräldrarna för den förändringen. Tre dagar per termin ska föräldrarna kunna få "barnledigt" utan att kommunen lägger sig i vad föräldrarna gör. Det kan till exempel röra sig om älgjakt, läkarbesök, begravning eller julklappsinköp.