Länsborna säger nej till EMU i ny mätning

Invånarna i Jönköpings län säger nej till EMU. Det visar den senaste opinionsmätningen om EMU som Temo har gjort och som redovisas i Dagens Nyheter idag.
Undersökningen visar att Jönköpings län är långt ifrån ensamt om att säga nej till EMU. Tio län har en klar opinion mot EMU medan bara fyra län klart säger ja. I flera andra län, till exempel Kronoberg och Kalmar, väger det helt jämt mellan ja- och nejsidan enligt Temo 3000 personer var tillfrågade i den är undersökningen som genomfördes under perioden januari till mars i år.