Fler slarvar med att betala räkningar

Fler och fler länsbor slarvar med att betala sina räkningar och kronofogdemyndigheten har en ökning vad gäller betalningsföreläggande.
Antalet betalningsförelägganden fortsätter att öka hos kronofogden. De senaste två åren har 6 000 fler obetalda räkningar registrerats och kurvan bara fortsätter att stiga. Det konstaterar Bengt Ekö, chef för Kronofogdens allmänna enhet i jönköpingsregionen. Under förra året kom nästan 50 000 betalningsanmärkningar in till Jönköpingsregionen, där länet ingår. Tittar vi bara på länet så är trenden lika tydlig. Under 2002 kom över 20 600 betalningsförelägganden, alltså obetalda räkningar, in till Kronofogden. En ökning med över 13 procent. Precis som tidigare är det fler och fler unga som hamnar i fogdens register. Anledningen till ökningen är enligt kronofogden nedgången i konjunkturen. Men enligt enhetschef Bengt Ekö så handlar det till stora delar också om en ny livsstil. Idag är det till exempel självklart för många unga människor att ha en mobiltelefon.