Syfilis ökar i storstäderna

Syfilis ökar i storstäderna och smittskyddsläkare i länet är bekymrade över utvecklingen.
Syfilis kan vara en sjukdom som är på väg tillbaka. I storstäderna ökar antalet fall kraftigt, och även om den ökningen inte syns i Jönköpings län än, så är trenden bekymmersam menar smittskyddsläkare Per-Erik Åbom i Jönköping. Under 2001 inträffade 78 fall av syfilis i landet, året efter var fallen 60 procent fler, eller 130. Här i länet registreras kanske tre fall om året. Sjukdomen sprids när människor har oskyddat sex, och fram till 40-talet, innan penicillinet kom var syfilis en fruktad sjukdom, som inte gick att bota. Men penicillinet är alltså effektivt mot sjukdomen. Ändå är syfilis en farlig sjukdom, och en kvinna som fått det kan föra över sjukdomen till sitt foster om hon blir gravid. Att syfilis blir vanligare hänger ihop med att människor är dåliga på att skydda sig när de har sex. Av samma anledning ökar ju till exempel klamydian. De flesta som blir sjuka är mellan 15 och 25 år, och där ligger delvis förklaringen till att sexuellt överförbara sjukdomar blir vanligare, tror Per-Erik Åbom.