Högskolan får gott betyg i undersökning

Högskolan i Jönköping får beröm av högskoleverket efter en omfattande utvärdering av landets socionomutbildningar.
Det krävs höga betyg för att komma in på socionomprogrammet men på flera högskolor klagade eleverna på för låga krav. Socialhögskolan i Jönköping får däremot godkänt. Högskoleverket har låtit granska tretton socionomutbildngar och bland annat utbildningen i Kalmar har fått sin examensrätt ifrågasatt på grund av bristande kompetens bland lärarna.