Ny tjänst för att minska sjukskrivningar i Habo

En ny tjänst som rehab-samordnare, mer friskvård på fritiden och mer frukt till de anställda. Ja, det är åtgärder som föreslås för att minska sjukfrånvaron i Habo kommun.
Kommunstyrelsens personalutskott föreslår att fullmäktige avsätter drygt 460 000 kronor i år för att anställa en rehab-samordnare på halvtid i kommunen. Pengarna ska också räcka till en personalaktivitet i år, friskvård på fritiden och att de kommunanställda i Habo bjuds på frukt under arbetstid.