Nytt verk kan hamna i Jönköping

Jönköping kan bli säte för ett nytt statligt verk.
Regeringens utredare Erik Westholm menar att Glesbygdsverket har spelat ut sin roll. Han tycker att Glesbygdsverket bör döpas om till Landsbygdsverket och ligga under ett nytt departement, nämligen landsbygds- och jordbruksdepartementet. Westholm skriver i sin utredning att ett nytt Landsbygdverk antingen bör ligga kvar i Östersund, där Glesbygdverket med 30-tal anställda finns idag, eller att det flyttas till Jönköping, eftersom Jordbruksverket finns där.