Jönköping i spetsen mot rasism

Jönköping har, tillsammans med ett par andra svenska kommuner, valts ut som pilotkommun av Integrationsverket. Kommunen ska kartlägga rasism och främlingsfientlighet och också utveckla metoder att för att bekämpa rasism.
Tanken är att kartlägga diskriminering, främlingsfientlighet och ren rasism, men också ge till exempel lärare, socialarbetare och fritidsledare verktyg att bekämpa sådana tendenser. En förklaring till att regeringen och Integrationsverket drar i gång den här satsningen just nu är att främlingsfientligheten håller på att byta skepnad, enligt Peter Persson. - Vi har krafter i samhället som försöker exploatera främlingsfientliga strömningar och man försöker nu klä det i mera organiserade, demokratiska partiverksamheter, säger Peter Persson. Projektet är praktiskt inriktat ute på skolor och fritidsgårdar. Syftet är att uppnå samverkan och samsyn i hur främlingsfientligheten ska bekämpas.