Länets bönder positiva till jobbet

Lantbrukarna i Småland är de mest positiva i hela landet, det visar lantbruksbaromtern som presenterades idag.
Reidar Magnusson, konsult på LRF i Jönköping, tror att förklaringen är att de småländska bönderna är mångsysslare och står på flera olika ben. De är inte beroende av bara en källa, som till exempel spannmålsproduktion. För 16 året i rad presenterades idag lantbruksbaromtern. SIFO har på uppdrag av LRF frågat drygt 900 lantbrukare i Sverige om vad de tror om framtiden. Trenden att att lantbrukarna ser positivt framtiden, det visar sig bland annat när det gäller investeringsviljan. I Smålandsregionen är lantbrukarna mest positiva, 4 av 10 lantbrukare här anser att lönsamheten är ganska god och bönderna i Småland väljer att investera mer än i övriga riket. Men det finns en del orosmoln, det handlar framför allt om osäkerhet inför framtiden.